Barndomskanon er en intro til forskning på borneliv.dk

Du kan lære utroligt meget om børns udvikling gennem leg og læring gennem leg, hvis du tager ind forbi borneliv.dk. Der er Jørn Martin Steenhold forskning i barndom, leg og legetøj nemlig samlet, så det er muligt for forældre, pædagoger og andre med interesse i at læse Barndomskanon. Den beskriver Jørn Martin Steenholds egne erfaringer og oplevelser med børn, forældre og kollegaer.

Barndomskanon ser på hvordan børn bliver hele mennesker

På borneliv.dk er der utroligt meget viden og forklaring om Jørn Martin Steenholds forskning i børn og børneliv. I Barndomskanon bliver der forklaret om de ting, børn skal møde, når de er mellem 0-10 år. Det er egentlig en forskrift, der anviser alt det nødvendige, der skal mødes, gennemgås og opleves, for at børn kan vokse og blive hele mennesker. Her bliver der blandt andet nævnt, hvor vigtigt fællesskab er, da det binder os sammen. Barndommen er en forudsætning for både liv og eksistens, og er dermed også en forudsætning for dannelsen af individet. Børns oplevelser, uanset hvor store eller små de er, er en forudsætning for dannelsen af deres egen identitet. I et godt fællesskab er det muligt for børn at høre til, men endnu vigtigere er også, at de har mulighed for at blive hørt. Det er vigtigt for børn, at de har et sted at føle sig “hjemme” eller dele deres oplevelser. Det kan gøre, at de forstår og lærer vigtigheden i pligter og rettigheder. Børn såvel som voksne har rettigheder, der er en beskyttelse af individet. Det er de samme rettigheder for alle, og der skal derfor tages hensyn til andre, når man udfolder sig. Det er dels for at undgå, at folk bliver krænket, men også for at undgå man er utilpas omkring hinanden.

Børns individualitet i sociale sammenhæng

Som mennesker er vi oftest sociale – både som voksne og børn. Derfor finder vi mening og udvikling i samvær med venner, familie og andre. Derfor er det også vigtigt at tage hinanden i betragtning, så man bedst muligt kan høre til, både med familie og venner. I Barndomskanon forklarer Jørn Martin Steenhold, hvor vigtig udvikling gennem frihed og leg er. Der er mange flere emner, der bliver diskuteret, og du kan på siden få en langt bredere forståelse for, hvad der kan læres om børns udvikling. Tag ind forbi borneliv.dk, hvis du ønsker at få en langt bedre forståelse for børns aktiviteter med hinanden, deres individualitet og hvordan de bedst udtrykker sig, både når de er selv, og sammen med andre.